Czech English German Russian Spanish

Solární systémy ohřevu vody

Podporovány jsou solární systémy pro ohřev teplé vody a solární systémy pro ohřev teplé vody a přitápění. Instalace těchto zařízení bude podporována formou fixních dotací ve výši až 50 000 Kč a v maximální míře 40 % celkových způsobilých výdajů. Pro získání dotace bude nutné dodržet technické parametry zařízení uvedené v podmínkách.