Czech English German Russian Spanish

Dotace na tepelná čerpadla

Zrychlete návratnost své investice

Přestože tepelné čerpadlo představuje při modernizaci vytápění výrazný výdaj, jeho návratnost je poměrně rychlá. Dotace v rámci Nové zelené úsporám ekonomickou návratnost tepelného čerpadla ještě zrychlí. Dotaci bude možné uplatnit i v rámci oblasti ASnižování energetické náročnosti

 

Výše dotací na tepelná čerpadla

Dotaci na pořízení tepelného čerpadla můžete dostat v rámci oblasti podpory s označením CEfektivní využití zdrojů energie. Ta zahrnuje všechny možnosti získání dotací na modernizaci otopného systému – na výměnu zdroje tepla. Podobně jako u kotlů je možné dotaci získat, pokud současně dům zateplujete (v takovém případě získáte dotaci na kotle o něco vyšší), případně i bez současně realizovaného zateplení.

V případě tepelných čerpadel je požadován určitý minimální topný faktor (4,3 pro tepelná čerpadla země-voda, 3,1 pro tepelná čerpadla vzduch-voda).

Výše dotace na tepelné čerpadlo při současném zateplení

Typ zařízení

Maximální výše dotace v Kč

Maximální míra podpory v %

TČ voda-voda

100 000

75 %

TČ země-voda

100 000

75 %

TČ vzduch-voda

75 000

75 %

Míra podpory je uvedena v % způsobilých výdajů.

Výše dotace na tepelné čerpadlo bez současného zateplení domu

Typ zařízení

Maximální výše dotace v Kč

Maximální míra podpory v %

TČ voda-voda

80 000

55 %

TČ země-voda

80 000

55 %

TČ vzduch-voda

60 000

55 %

Míra podpory je uvedena v % způsobilých výdajů.