Czech English German Russian Spanish

Kdy mohou získat dotaci

Červenec 2013

Byla vypsána první výzva dotačního programu Nová zelená úsporám. Výzva je zaměřena na rodinné domy a týká se jak zateplení (snižování energetické náročnosti budov), tak i modernizace otopného systému. Dotaci je možné získat také na výstavbu rodinných domů a přípravu projektové dokumentace. V rámci první výzvy je na dotace alokována částka 1 miliarda korun. Ta by se ale měla do konce roku navýšit celkem na 1,8 miliardy Kč.

Srpen 2013

12. 8. 2013 – zahájení elektronického příjmu žádostí o dotace. První den bylo z alokace vyčerpáno celkem 275 milionů korun.

Podzim 2o13

Ukončení příjmu žádostí o dotace v první výzvě programu a jejich administrace. Zahájení vyplácení dotací.

 Jaro 2014

Druhá výzva programu Nová zelená úsporám, tentokrát pro objekty veřejné služby.

Průběh roku 2014 a 2015

Další výzvy programu podle dostupných finančních prostředků. Zaměřeny budou mimo jiné i na nízkoenergetické stavby.