Czech English German Russian Spanish

Oblasti programu Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám je rozdělen do celkem pěti oblastí označených písmeny. Tyto oblasti vymezují jednotlivé možnosti dotací:

ASnižování energetické náročnosti – dotace na zateplení domů, výměnu oken a dveří

BVýstavba budov – dotace na výstavbu rodinných domů v nízkoenergetickém standardu

CEfektivní využití zdrojů energie – dotace na tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle, krbová kamna, solární systémy pro ohřev vody a nucené větrání s rekuperací

  • C.1 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění současně s realizací opatření na snížení energetické náročnosti stávajících budov z oblasti A (povinná výměna)
  • C.2 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím objektu, kde byla opatření ke snížení energetické náročnosti již realizována
  • C.3 – Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody
  • C.4 – Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla

D – Podpora zpracování dokumentace – dotace na zpracování projektu, testy neprůzvučnosti atd.

E – Bonusy za kombinace opatření